CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Vinh Ford
Km2 +200, Đường Lê Nin
Mã số thuế: 2900646777
Tp.Vinh

Nghệ An
Điện thoại: 02383 515 292
Fax: 02383 515 293
Email: contact@vinhford.com.vn